ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Με την αγορά ενός ‘’reaction’’ μέρος των εσόδων* ενισχύει  3  κοινωνικές αξίες/σκοπούς:

  1. TΗΙΝΚ: ενημέρωση της κοινωνίας για την αποδοχή τους. Αυτό πραγματοποιείται μέσω ενός φυλλαδίου ενημέρωσης/ προαγωγής της υγείας με μοντέρνα infograpics σχετικά με την πάθηση που είναι αφιερωμένο και περιλαμβάνεται στην συσκευασία.
  2. CΑRE: ενδυνάμωσης τους μέσω της χρηματοδότησης υπηρεσιών φροντίδας/υγείας της πάθησης που αντιστοιχεί, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους συλλόγους ασθενών.
  3. EMPOWER: εργασιακή τους ένταξη, μέσω πρόσληψης ΑμεΑ για την πώλησή τους.

 

Μέσω από το site μας, στην καρτέλα our values, μπορείτε να δείτε τη συνεισφορά σας στην πάθηση την οποία στηρίξατε μέσω της αγοράς του reaction σας. Συγκεκριμένα, μπορείτε να δείτε:

  • Πόσα άτομα ενημερώθηκαν για την πάθηση αγοράζοντας το προϊόν
  • Πόσα χρήματα δόθηκαν για ενίσχυση της παροχής υγείας
  • Πόσες ώρες πρόσληψης ΑμεΑ πραγματοποιήθηκαν

*  Τουλάχιστον 1 ευρώ/τμχ για κάθε αξία.